Turvallinen kaupunki on feministinen ja antirasistinen

Jokaisella on oikeus turvalliseen arkeen. Sen toteutuminen ei saa riippua asuinpaikasta, varallisuudesta tai taustasta. Helsingissä tulee olla tilaa monimuotoisuudelle ja vähemmistöjen hyvinvointiin pitää panostaa. Turvallinen arki kaikille varmistetaan feministisellä ja antirasistisella päätöksenteolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että:

➡️ Ennen päätösten tekemistä niiden vaikutukset arvioidaan kattavasti. Esimerkiksi sukupuoli-, lapsi- ja ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava tarkasti.

➡️ Kaupungin työntekijöitä koulutetaan yhdenvertaisuuskysymyksistä ja esimerkiksi kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyydestä. Helsingin on työnantajana panostettava yhdenvertaisuuden edistämiseen niin työntekijöiden kuin julkisia palveluita käyttävien hyvinvoinnin takaamiseksi.

➡️ Segregaatiota eli alueellista eriytymistä ehkäistään tuottamalla riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, kaavoittamalla kaikille asuinalueille erilaisia asumismuotoja sekä varmistamalla laadukkaat lähipalvelut myös lähiöissä.

➡️ Osallistavassa demokratiassa huomioidaan erityisesti, että myös marginaaliin jääviä ihmisryhmiä osallistetaan ja kuullaan.

➡️ Esteettömyyden painoarvoa ja vammaisten asukkaiden kuulemista vahvistetaan kaupunkisuunnittelussa. Esteettömyys huomioidaan laajemminkin kuin vain liikkumisen suhteen.

Yhdenvertaisuudesta hyötyvät kaikki. Sujuva arki sekä turvallisuuden toteutuminen varmistetaan puuttumalla syrjintään ja eriarvoisuuteen niin kaduilla, kouluissa kuin työmarkkinoillakin. Helsingin tulee olla viihtyisä ja turvallinen kaikille, ei vain harvoille!