Vaaliteemat

Feministinen kaupunki suunnitellaan kaikkien ehdoilla

Sama kaupunki voi näyttäytyä eri ihmisille eri tavoilla.

Siinä missä toiselle julkinen liikenne on toimivaa, voi toiselle olla pyörätuolissa mahdotonta nousta raitiovaunuun. Mielenterveyspalveluita voi olla mahdotonta saada omalla äidinkielellään. Pimeä alikulkutunneli ei ehkä peloita jokaista, mutta osa valitsee sen vuoksi kiertoreitin.

Feministisessä kaupungissa huomioidaan kaupunkilaisten monipuolisuus ja erilaiset tarpeet. Kun kaupunki on feministinen, sitä suunnitellaan ja kehitetään kaikkien ehdoilla, ei vain yhtä kaupunkilaisen mallia varten.

Ansaitsemme Helsingin, jossa jokaisen on lähtökohdistaan riippumatta turvallista olla ja mahdollista elää mielekästä elämää. Kaupungin monipuolinen asukaskunta on rikkaus, joka tulee huomioida juhlapuheiden lisäksi myös päätöksissä.

Feministinen Helsinki tarkoittaa esimerkiksi

  • Työnantajapolitiikkaa, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Julkisia palveluita, jotka ovat kaikille saavutettavia ja laadukkaita 
  • Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja asukaslähtöistä kaupunkisuunnittelua

”Uskon, että Annalla on aitoa intoa vaikuttaa asioihin ja valmiuksia tehdä sitä vaativaa työtä, jota politiikka pohjimmiltaan on.”

Tehdään kestävä käänne – ilmasto ei odota

IIlmastonmuutos on aikamme suurin kriisi. Olemme saavuttaneet pisteen, jossa ei enää riitä, että ilmastopolitiikka on yksi politiikan aihealueista. Ilmastopolitiikan on oltava kaiken keskiössä, osana jokaista politiikan aluetta.

Rakentamisen on oltava kestävää. Liikkumisen on oltava kestävää. Syömisen on oltava kestävää. Päättäjien tehtävä on luoda sellainen Helsinki, jossa tavallisen kaupunkilaisen tavallinen arki on itsestään ilmastoystävällistä. Vain niin voimme säilyttää planeettamme elinkelpoisena.

Ennen kaikkea ilmastonmuutoksen torjunnan eteen on tehtävä töitä rakennetasolla. Yhteiskuntaa on muutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla: kriisin hinta ei saa jäädä maksettavaksi heille, joilla on jo muutenkin vähän. Ilmastokatastrofia tuleekin torjua samalla hyvinvointivaltion rakenteita vahvistaen, työtä luoden ja kaupunkilaisten parempaa arkea rakentaen.

Kestävässä Helsingissä esimerkiksi

  • Tehdään ilmastobudjetti sekä ilmastovaikutusten arviointi osana jokaista päätöstä.
  • Rakennetaan kaupunkia vanhaa uusiokäyttäen ja materiaalit ympäristö edellä valiten.
  • Nautitaan autottomasta keskustasta ja erinomaisista kevyen liikenteen väylistä.

”Annalla on myös halu ottaa selvää asioista, oppia uutta avoimesti ja puuttua rohkeasti epäkohtiin ja tuoda niitä esille.”

Helsingistä maailman paras opiskelijakaupunki

Helsingissä asuu monenlaisia väestöryhmiä. Joka kymmenes helsinkiläinen on korkeakouluopiskelija. Heidän äänensä ansaitsee tulla kaupungissamme kuulluksi.

Opiskelijat ovat usein aktiivisia nuoria, jotka arvostavat toimivaa kaupunkia. Samalla monelle pienituloiselle opiskelijalle Helsinki on kallis kaupunki.

Päättäjien tulee luoda puitteet, joissa opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä opintoihin sekä vapaa-ajan opiskelijaelämään.

Opiskelijat huomioiva kaupunkipolitiikka kannattaa, sillä se hyödyttää laajemmin myös muita väestöryhmiä, kuten muita nuoria tai vähävaraisia kaupunkilaisia.

Opiskelijoiden Helsingissä esimerkiksi

  • Asuminen on laadukasta ja kohtuuhintaista
  • Julkinen liikenne toimii – myös poikittain ja yöllä. 
  • Aikaa voi viettää epäkaupallisessa, kaikille avoimessa ja eläväisessä kaupunkitilassa.